Skip to main content

Artikel van Russell Spears op socialevraagstukken.nl: sociale media als verbindende factor

Op socialevraagstukken.nl is op 28 oktober jl. in het Dossier Veerkrachtige Samenleving dit artikel van Russell Spears gepubliceerd: Internet en social media zijn ook een verbindende factor.

In het artikel wordt er op ingegaan dat sociale media met argusogen worden bekeken, omdat ze sociale cohesie zouden ondermijnen, aangezien er geen direct menselijk contact is. Maar is dit wel zo? Uit recent onderzoek blijkt dat groepsidentiteit en sociale integratie - bijvoorbeeld van mensen met een stigma - juist sterker kunnen worden dan bij face to face communicatie.

 

Picture Smartphone

by Nicolas Nova on Flickr Creative Commons