Skip to main content

Belle Derks en Melissa Vink op socialevraagstukken.nl: traditionele rolverdeling man-vrouw verandert erg langzaam

Naar aanleiding van het promotieonderzoek van Melissa Vink schreven Melissa Vink en Belle Derks dit artikel op socialevraagstukken.nl van 24 december 2020. 

Traditionele normen en verwachtingen vormen een ingewikkeld systeem. Heterostellen die breken met traditionele genderrolverdelingen ondervinden verschillende negatieve gevolgen hiervan. Er wordt nog steeds verwacht dat de man de kostwinner is en de vrouw de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich neemt. 

 

 

 

Photo: Markus Winkler, Unsplash