Skip to main content

Mark Bovens in NRC bij verschijnen adviesrapport WRR over immigratiebeleid Nederland

Mark Bovens, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) werkte mee aan het adviesrapport Samenleven in verscheidenheid, over het Nederlandse migratiebeleid dat vandaag, maandag 14 december 2020, wordt gepresenteerd. Naar aanleiding van het verschijnen van het adviesrapport verscheen dit artikel in de NRC van 13 december. 

In het advies wijzen de onderzoekers erop dat de samenstelling en de verblijfsduur van de groep migranten in Nederland is veranderd, maar dat dat niet heeft geleid tot nieuw beleid. Volgens de WRR moet dat nieuwe beleid er wel komen. Er zou naast integratie meer aandacht moeten zijn voor samenleven, en gemeenten zouden veel meer ruimte moeten krijgen om zelfstandig beleid te voeren dat past bij de lokale omstandigheden.

 

In het rapport staan adviezen  voor de overheid, die het makkelijker maken dat migranten die zich in Nederland vestigen sneller hun weg vinden en onderdeel worden van de Nederlandse samenleving. 

Download hier het rapport op de site van de WRR.

 

 

Photo Schiphol, Netherlands by John van Weelden on Unsplash