Skip to main content

Events met Tine De Moor

Op woensdag 2 oktober 2019 hield Tine De Moor in Utrecht een presentatie "Heb jij nog niet van The Commons gehoord? Dat wordt tijd" op het het Congres Podia | Festivals | Evenementen, en op vrijdag 4 oktober op het Betweterfestival, ook in Utrecht. 

Op vrijdag 11 oktober vond het UU Commons Event plaats. 

Op donderdag 17 oktober was Tine De Moor uitgenodigd als spreker bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag, voor het strategieseminar: “Tussen polderen en afdwingen. Naar een nieuwe mix van governance en government”. Tweede spreker was Mariëtte Hamer. Tine De Moor sprak hier over Polderen of “pushen”? 

In onze samenleving worden we geconfronteerd met urgente problemen, zoals climate change, die snelle, effectieve ingrijpen vereisen. Wachten tot iedereen mee is, daar lijkt geen tijd meer voor te zijn. Maar er zijn evengoed burgers die vinden dat de overheid té traag ingrijpt en die het heft al in eigen handen genomen hebben, vaak samen, in de vorm van burgercollectieven. Hoe moeten we “boom” aan burgercollectieven zien in het licht van de inzet op maar ook worsteling met vormen van betrokkenheid van burgers bij het beleid? En kunnen burgercollectieven ondanks hun afstand tot de overheid misschien net ook het verschil maken in het zoeken naar maatschappelijke draagkracht voor moeilijk verteerbare maar noodzakelijke overheidsingrepen? 

Op vrijdagochtend 18 oktober was Tine De Moor keynote speaker bij Celebrating Repair in OBA Oosterdok, Amsterdam. Alles van waarde. In haar openingslezing plaatste Tine De Moor de Repair Café-beweging in een breder maatschappelijk perspectief en identificeerde zij waar de uitdagingen en kansen van de Repair Movement liggen om bij te dragen aan een meer circulaire en solidaire samenleving. Het hele ochtendprogramma. 

In november is Tine De Moor invited speaker tijdens de Inspiratiesessies voor Coöperaties in Gent (16 november) en voor de Buurtspraak in Ede (20 november).