Tine de Moor over de toekomst van bewonersoverlegorganisaties

Tine de Moor over de toekomst van bewonersoverlegorganisaties

In onze snel veranderende samenleving wordt de betrokkenheid van burgers steeds meer uitgespeeld, zowel door politici en beleidsmakers als door de burgers zelf. Zijn dorps- en wijkraden daarmee passé, of kunnen ze een nieuwe rol gaan spelen? En hoe ziet de rol van dergelijke bewonersoverlegorganisaties er dan uit? Lees hier Tine de Moor's bijdrage aan het tijdschrift Sociaal Bestek 4/2018, of download het pdf bestand.

Related Articles

News