Photo by Marco Oriolesi on Unsplash
Photo by Marco Oriolesi on Unsplash

Alleen inspraak organiseren is niet meer genoeg

Volgens Laurens Antonides, Charlotte Witte en Tine de Moor staan dorpsraden en andere overlegorganisaties die ooit zijn opgericht als gemeentelijke inspraakorganen, voor een moeilijke keuze: op de oude voet doorgaan of aanpassen? Lees  hier deze nieuwe bijdrage aan de SCOOP-reeks Duurzame Samenwerking op socialevraagstukken.nl.

Related Articles

News