Martin van Hees betrokken bij herziening Europese gedragscode wetenschappelijke integriteit

Martin van Hees, hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) was één van de opstellers van de herziening van de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit.

 Op 24 maart 2017 is deze herziening gepresenteerd in Brussel door de organisatie ALLEA, de Europese federatie van Academies en Geesteswetenschappen. De herziening dient als een raamwerk voor zelfregulatie in de nieuwe uitdagingen voor de wetenschap en het universitaire onderwijs, zoals nieuwe technologische ontwikkelingen, open science, citzen science en social media. De code bevat de uitgangspunten voor integer onderzoek, ook in de uitvoering en beschrijft hoe schendingen van onderzoek integriteit voorkomen kunnen worden. 

Aanleiding
De ontwikkelingen in de Europese regelgeving en financiering van wetenschappelijk onderzoek maar ook technische ontwikkelingen vroegen om een herziening van de code. De nieuwe code is ook van toepassing op ‘open access publishing’ en het gebruik van digitale opslagmogelijkheden en houdt rekening met nieuwe communicatiemiddelen en het betrekken van burgers in onderzoek. De ALLEA wil met deze code de positie van individuele wetenschappers, onderzoeksinstellingen, financiers en uitgevers versterken door het creëren van een gezamenlijk begrip en visie hoe onderzoek zou moeten worden uitgevoerd.

Related Articles

News