web
stats

SCOOP

SCOOP is a research and training centre dedicated to the interdisciplinary study of sustainable cooperation as a key feature of resilient societies. The centre connects research groups from sociology, psychology, history, philosophy, public administration, research methods, and statistics. SCOOP is a joint initiative by the University of Groningen (Strategic Theme  Sustainable Society) and Utrecht University (Strategic Theme Institutions for Open Societies), and also involves researchers from the VU Amsterdam, the Erasmus University Rotterdam, and Radboud University Nijmegen. The 2025 Vision for Science of the Dutch Ministry of Education (2014, p. 19) praised SCOOP as an “example of cross-pollination between disciplines”.

 

More about the program

Training

In addition to the academic ambitions, the program wants to realise several tangible long-term gains. In order to achieve them we created the Training Center. It is organized in two sections, each of them with  a specific target. The first one is research-oriented and it is aimed at prospective students. The second is policy-oriented and its target are practitioners.

For prospective students 

The first section of our Training Center consists in a talent selection and training program to prepare the next generation of top researchers. In the spirit of the research center, students will be trained in a transdisciplinary fashion to include elements from psychology, sociology, philosophy, and history.For more information on the teaching program, click here.

For practitioners

The second section of our Training Center makes use of the main results from the research center as a whole. The goal is to provide insights and instruments that can be used to train societal partners and stakeholders to foster a resilient society.

Martin van Hees, hoogleraar ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) was één van de opstellers van de herziening van de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit.

 Op 24 maart 2017 is deze herziening gepresenteerd in Brussel door de organisatie ALLEA, de Europese federatie van Academies en Geesteswetenschappen. De herziening dient als een raamwerk voor zelfregulatie in de nieuwe uitdagingen voor de wetenschap en het universitaire onderwijs, zoals nieuwe technologische ontwikkelingen, open science, citzen science en social media. De code bevat de uitgangspunten voor integer onderzoek, ook in de uitvoering en beschrijft hoe schendingen van onderzoek integriteit voorkomen kunnen worden. 

Aanleiding
De ontwikkelingen in de Europese regelgeving en financiering van wetenschappelijk onderzoek maar ook technische ontwikkelingen vroegen om een herziening van de code. De nieuwe code is ook van toepassing op ‘open access publishing’ en het gebruik van digitale opslagmogelijkheden en houdt rekening met nieuwe communicatiemiddelen en het betrekken van burgers in onderzoek. De ALLEA wil met deze code de positie van individuele wetenschappers, onderzoeksinstellingen, financiers en uitgevers versterken door het creëren van een gezamenlijk begrip en visie hoe onderzoek zou moeten worden uitgevoerd.

Resources

LIBRARY

 

Books           Articles

 

DATA

Experimental            Panel            Historical            Cross-national

RUG logo 1

uu logo

vulogo 1

radboud

eur logo E

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account